Výsledky vyhľadávania

  1. SALAJ, Michal. Návrh a implementácia dátového skladu s využitím nástrojov Oracle : diplomová práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2013. 80 s.
    kniha

    kniha

  2. ČIŽMÁRIKOVÁ, Júlia. Návrh a implementácia dátového skladu s využitím nástrojov Oracle : diplomová práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2012. 64 s.
    kniha

    kniha