Výsledky vyhľadávania

  1. SKALIČANOVÁ, Barbora. Nové dimenzie súťažnej politiky v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Mária Tokárová. Bratislava, 2012. 90 s.
    kniha

    kniha

  2. TOKÁROVÁ, Mária. Nové dimenzie súťažnej politiky v Slovenskej republike. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : vzdelanosť - efektívna verejná správa - podnikanie v regiónoch. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-970272-2-3, s. 355-366. VEGA 1/0605/08, VEGA 1/0414/09.
    článok

    článok