Výsledky vyhľadávania

  1. MAGULOVÁ, Renáta - KUČÁROVÁ, Katarína - KELNAROVÁ, Zdenka. O stratégii implementácie Rámcovej smernice o vode v Slovenskej republike na ďalšie roky. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2011. ISSN 0322-886X, 2011, roč. 54, č. 5-6, s. 12-14.
    článok

    článok