Výsledky vyhľadávania

 1. VETERNÍKOVÁ, Mária. Obchodné právo ako významná súčasť slovenského súkromného práva. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 100-105 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. KUBÍČEK, Pavol - ŠKRINÁR, Alexander - NEVOLNÁ, Zuzana. Obchodné právo. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 383 s. ISBN 978-80-7380-619-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. [Európske a medzinárodné obchodné právo]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 35, s. 352-353. Recenzia na: Európske a medzinárodné obchodné právo / Zuzana Kittová a kolektív ; recenzentky: Elena Kašťáková, Anna Ďurfina. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. - ISBN 978-80-225-4290-6.
  článok

  článok

 4. KITTOVÁ, Zuzana et al. Európske a medzinárodné obchodné právo. Recenzentky: Elena Kašťáková, Anna Ďurfina. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 337 s. [19,52 AH]. KEGA 002EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4290-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 5. KITTOVÁ, Zuzana - SILNÁ, Zuzana. Európske a medzinárodné obchodné právo : zbierka prípadov a textov. Recenzentky: Elena Kašťáková, Ľubomíra Krausová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 258 s. [14,25 AH]. VEGA 1/0391/13. ISBN 978-80-225-3919-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 6. OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Obchodné právo : záväzkové právo. 2. zväzok. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 419 s. ISBN 978-80-89635-05-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga. Obchodné právo : obchodné spoločnosti. 1. zväzok. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 636 s. ISBN 978-80-89635-05-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. 2008 ,č. 12 (December 2008). Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2008. ISSN 1335-6674 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2008 ,č. 11 (November 2008). Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2008. ISSN 1335-6674 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2008 ,č. 10 (Október 2008). Obchodné právo : odborný časopis pre podnikateľov, právnikov a špecialistov. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2008. ISSN 1335-6674 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis