Výsledky vyhľadávania

 1. KASALA, Matúš. Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Pastoráková. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 2. VACULČÍKOVÁ, Miroslava. Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Koroncziová. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha

 3. ŽATKOVÁ, Alexandra. Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Matej Horvat. Bratislava, 2016. 97 s.
  kniha

  kniha

 4. TKÁČOVÁ, Lenka. Finančná gramotnosť a ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu SR : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Čonková. Košice, 2015. 53 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. BRODOVÁ, Jana. Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2013. 85 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. KLIMIKOVÁ, Mária - SABOLOVÁ, Anna. Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu v krajinách Európskej únie. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 12, s. 18-23.
  článok

  článok

 7. KLIMIKOVÁ, Mária - SABOLOVÁ, Anna. Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu v Slovenskej republike. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Zima 2010, roč. 10, č. 4, s. 135-139. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0124608/FM2010-4.pdf>
  článok

  článok

 8. ŽÁKOVÁ, Jozefína. Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu : - stav v roku 2009. In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2009. ISSN 1335-1044, 2009, roč. 15, č. 5, s. 4-8.
  článok

  článok