Výsledky vyhľadávania

 1. SKORKOVÁ, Zuzana. Organizovanie : prípadové štúdie. Recenzenti: Elena Thomasová, Nadežda Jankelová. 2. rozšírené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 136 s. [8,60 AH]. ISBN 978-80-225-4526-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]

 2. SKORKOVÁ, Zuzana. Organizovanie : prípadové štúdie. Recenzenti: Elena Thomasová, Nadežda Jankelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 119 s. [6,9 AH]. ISBN 978-80-225-4262-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 3. THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie : teória a prax organizovania podniku. Recenzovali Milan Malý, Miroslav Majtán. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 320 s. [17,05 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-93-0. [Počet ex. : 10, z toho voľných 4, prezenčne 4]

 4. VAVRINČÍK, Pavel. [Organizovanie]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 18, s. 139-140. Recenzia na: Organizovanie / Elena Thomasová. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2914-3.
  článok

  článok


 5. VAVRINČÍK, Pavel. [Organizovanie]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 3, s. 450. Recenzia na: Organizovanie / Elena Thomasová. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2914-3.
  článok

  článok


 6. JANKELOVÁ, Nadežda. [Organizovanie]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1336-3301, 2010, roč. 7, č. 3, s. 97-98. Recenzia na: Organizovanie / Elena Thomasová. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2914-3.
  článok

  článok


 7. THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 284 s. [17,515 AH]. ISBN 978-80-225-2914-3. [Počet ex. : 9, z toho voľných 7, prezenčne 2]

 8. THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 236 s. ISBN 978-80-225-2420-9. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]

 9. THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 235 s. ISBN 80-225-2095-0. [Počet ex. : 20, z toho voľných 19, prezenčne 1]