Výsledky vyhľadávania

 1. BAHÚLOVÁ, Michala. Outsourcing a jeho využívanie v podnikovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2012. 76 s.
  kniha

  kniha

 2. MYŠIAKOVÁ, Ladislava. Outsourcing a jeho využívanie v podnikovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Hudáková. Bratislava, 2011. 72 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠÁRKA, Peter. Outsourcing a jeho využívanie v podnikovej praxi : diplomová práca. Škol. Ivana Hudáková. Bratislava, 2010. 70 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠKRINIAROVÁ, Katarína. Outsourcing a jeho využívanie v podnikovej praxi : diplomová práca. Škol. Ivana Hudáková. Bratislava, 2010. 76 s.
  kniha

  kniha

 5. BOJNOVÁ, Zuzana. Outsourcing a jeho využívanie v podnikovej praxi : diplomová práca. Škol. Ivana Hudáková. Bratislava, 2010. 77 s.
  kniha

  kniha

 6. ZAHORANSKÝ, Marián - BECA, Martin. Outsourcing a jeho využívanie v podnikovej praxi. In Ekonomika firiem 2004 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2004. ISBN 80-225-1879-4, s. 317-324.
  článok

  článok