Výsledky vyhľadávania

  1. WIENEROVÁ, Iveta. Paradox produkcie. In Mladá veda 2005 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov na tému: Budúcnosť Európy je v rukách mladých. - Nitra : Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, 2006. ISBN 80-8069-673-X.
    článok

    článok