Výsledky vyhľadávania

  1. NOVÁK, Jaromír. Personálne zručnosti ako súčasť kompetenčného profilu podnikateľa. In Podpora podnikateľských paradigiem vo vyučovacom procese na stredných odborných školách ekonomického zamerania v SR : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3056-9, s. 37-57. KEGA 3/6027/08.
    článok

    článok