Výsledky vyhľadávania

  1. KROŠLÁKOVÁ, Monika - VALENTEOVÁ, Katarína. Podpora rodinných podnikov ako súčasti MSP v SR. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis. - Bratislava : MERKURY, 2011. ISSN 1337-9313, 2011, roč. 3, č. 1-4, s. 31-38.
    článok

    článok