Výsledky vyhľadávania

  1. PITTNER, Ján. Porovnanie vybraných heuristických metód riešenia miltidimenzionálneho problému batohu. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3317-1, s. [1-8].
    článok

    článok