Výsledky vyhľadávania

  1. BUČEK, Milan. Poznatky a znalosti v sieti slovenských univerzít : (Projekt APVV-0230-07: Regionálna dimenzia znalostnej ekonomiky). In Region direct : the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. ISSN 1337-8473, 2009, roč. 2, č. 1, s. 5-11.
    článok

    článok