Výsledky vyhľadávania

  1. MAGUROVÁ, Hana. Právo na súdnu ochranu, princíp právnej istoty a úprava dovolacieho konania. In Akademické akcenty 2011. Odborný seminár. Akademické akcenty 2011 : zborník príspevkov z odborného seminára : Bratislava, 22.9.2011. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011. ISBN 978-80-89447-90-9, s. 281-287.
    článok

    článok