Výsledky vyhľadávania

  1. Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvprax. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 21-22, s. 380-407.
    článok

    článok