Výsledky vyhľadávania

  1. SKALÁK, Pavol. Priame zahraničné investície na Slovensku a technologická náročnosť odvetvia. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. [531-538]. VEGA 1/0561/09.
    článok

    článok