Výsledky vyhľadávania

  1. PETRÁKOVÁ, Zora - KUBICA, Milan. Problematika ohodnocovania environmentálneho dlhu. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1335-809X, 2013, roč. 17, č. 1-2, s. 41-47.
    článok

    článok


  2. PETRÁKOVÁ, Zora - KUBICA, Milan. Problematika ohodnocovania environmentálneho dlhu. In Prieniky znaleckých odborov v procese znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-554-0501-8, s. 109-118.
    článok

    článok