Výsledky vyhľadávania

 1. HIRKOVÁ, Andrea. Proces tvorby marketingového plánu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha

 2. LACKO, Tibor. Proces tvorby marketingového plánu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha

 3. HYČKOVÁ, Michaela. Proces tvorby marketingového plánu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2016. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. MASARYKOVÁ, Nikola. Proces tvorby marketingového plánu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2016. 46 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠTEFÁNIKOVÁ, Nikola. Proces tvorby marketingového plánu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2015. 45 s.
  kniha

  kniha

 6. DZURÍK, Lukáš. Proces tvorby marketingového plánu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2015. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. DRÁBEKOVÁ, Nikola. Proces tvorby marketingového plánu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2014. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. POŽGAYOVÁ, Monika. Proces tvorby marketingového plánu podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Šinský. Bratislava, 2014. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. ANTALÍK, Martin. Proces tvorby marketingového plánu podniku : diplomová práca. Škol. Peter Šinský. Bratislava, 2010. 67 s.
  kniha

  kniha