Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 182  
Vaša otázka: Hlavný názov = "Profit"
 1. VATEHA, Marko Dávid. Decoding Risk Assessment: Exploring the Efficacy of Credit Scoring vs. Profit Scoring in P2P Lending. In INPROFORUM : International Scientific Conference. Challenges and Opportunities in the Digital World. 17th International Scientific Conference INPROFORUM : Challenges and Opportunities in the Digital World. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023. ISBN 978-80-7694-053-6. ISSN 2336-6788 (Online ISSN), s. 293-298. VEGA 1/0221/21.
  článok

  článok

 2. POTOMA, Radoslav - KOPČÁKOVÁ, Janka - BOLTUN, Erik. Economic Indicators of Profit and Sales of a Specific Enterprise in the Transformation and Distribution Process in Eastern Slovakia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5130-4, s. 61-68.
  článok

  článok

 3. ARBELO-PÉREZ, Marta - PÉREZ-GÓMEZ, Pilar - ARBELO, Antonio. Profit Efficiency and its determinants in the Agricultural. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2023. ISSN 0139-570X, 2023, vol. 69, no. 11, pp. 436-445.
  článok

  článok

 4. KOLESÁR, Samuel. Dopad starnutia populácie - megatrendu 2020-2030 na profit podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2023. 79 s.
  kniha

  kniha

 5. KORDOŠOVÁ, Alena. The Impact of the Corona Crisis on Profit or Loss of Self-Governing Regions. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 53-57 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 6. KRČOVÁ, Ingrid. Bonus Reserve Method as a Profit Sharing Method in Life Insurance. In Stanovenie kapitálovej požiadavky na krytie vybraných katastrofických rizík v životnom a neživotnom poistení : recenzovaný monografický vedecký zborník vedeckých prác z oblasti katastrofického rizika. - Litomyšl : H.R.G., 2022. ISBN 978-80-7490-283-3, s. 40-46. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 7. FERNÁNDEZ-AGUILERA, Víctor M. - AMATE-FORTES, Ignacio - GUARNIDO-RUEDA, Almudena. Analysis of the Law of Falling Rate of Profit: European Case. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 2, s. 193-208.
  článok

  článok

 8. LYÓCSA, Štefan et al. Default or Profit Scoring Credit Systems? Evidence from European and US Peer-to-peer Lending Marketsň. - Registrovaný: Scopus. In Financial Innovation. - New York : Springer. ISSN 2199-4730, 2022, vol. 8, no. 32, pp. 1-21 online. (2022 - Current Contents). VEGA 1/0497/21.
  článok

  článok

 9. TASÁRYOVÁ, Katarína. Profit Measurement in Terms of the Financial and Management Accounting. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 144-149 online. I-21-103-00.
  článok

  článok

 10. PŠENÁK, Peter. Do Pharmaceutical Companies Profit from the Covid19 Crisis? In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2021. ISSN 1336-7420, 2021, roč. 17, č. 2, s. 28-38.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.