Výsledky vyhľadávania

  1. STRIEŠKA, Ľubomír - NEUMANNOVÁ, Anna. Prognózovanie spotrebiteľských cien na základe daňových a maržových elasticít. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1336-3301, 2011, roč. 8, č. 2, s. 7-22.
    článok

    článok