Výsledky vyhľadávania

 1. DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha : GRADA Publishing, 2016. 418 s. Expert. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/0ZEiyJCHtB> ISBN 978-80-247-5620-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. ADÁMEK, Martin. Strategický projektový management. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 0026-8720, Červen 2012, roč. 47, č. 6, s. 42-44.
  článok

  článok

 3. DOLEŽAL, Jan - MÁCHAL, Pavel - LACKO, Branislav. Projektový management podle IPMA. 2. aktualiz. a dopln. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2012. 526 s. Expert. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ZTORFjaFPB> ISBN 978-80-247-4275-5. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 4. DOLEŽAL, Jan - MÁCHAL, Pavel - LACKO, Branislav. Projektový management podle IPMA. Praha : Grada Publishing, 2009, dotlač 2010. 509 s. Expert. ISBN 978-80-247-2848-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 5. BARKER, Stephen - COLE, Rob. Projektový management pro praxi. Praha : GRADA Publishing, 2009. 155 s. Manažer. ISBN 978-80-247-2838-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 6. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Praha : Grada Publishing, 2006, dotlač 2007. 353 s. Expert. ISBN 80-247-1501-5. [Počet ex. : 9, z toho voľných 3, prezenčne 6]
 7. POSNER, Keith - APPLEGARTH, Mike. Projektový management. Prekl. Klára Vaňková. Praha : Portál, 2006. 111 s. Management do kapsy 7. ISBN 80-7367-141-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. NĚMEC, Vladimír. Projektový management. Praha : Grada Publishing, 2002, dotlač 2005. 182 s. Poradce. ISBN 80-247-0392-0. [Počet ex. : 9, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 9. MĚKOTA, V. - NĚMEC, V. Projektový management. Praha : GRADA Publishing, 1996. 372 s. ISBN 80-7169-287-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]