Výsledky vyhľadávania

  1. VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Psychologie reklamy. 3. rozšír. a aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007, dotlač 2009. 294 s. Expert. ISBN 978-80-247-2196-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

  2. VYSEKALOVÁ, Jitka - KOMÁRKOVÁ, Růžena. Psychologie reklamy. 2. rozšír. a aktualiz. vyd. Praha : GRADA PUBLISHING, 2002. 264 s. Expert. ISBN 80-247-0402-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  3. VYSEKALOVÁ, Jitka - KOMÁRKOVÁ, Růžena. Psychologie reklamy. Praha : GRADA, 2000. 221 s. Expert. ISBN 80-247-9067-X. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 1]