Výsledky vyhľadávania

  1. KOTÝNKOVÁ, Magdaléna. Reformy trhu práce a změny v systému sociální ochrany: od welfare k workfare. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2009. ISSN 0572-3043, 2009, roč. 17, č. 5, s. 3-19.
    článok

    článok