Výsledky vyhľadávania

 1. VANKOVÁ, Petra. Reklama ako nástroj odbytovej politiky : diplomová práca. Škol. Dana Hrušovská. Bratislava, 2010.
  kniha

  kniha

 2. NÉMETHOVÁ, Lucia. Reklama ako nástroj odbytovej politiky : zľavy ako nástroj odbytu : diplomová práca. Škol. Pavel Surovi. Bratislava, 2009. 75 s.
  kniha

  kniha

 3. KLEMPA, Tomáš. Reklama ako nástroj odbytovej politiky : diplomová práca. Škol. Agneša Víghová. Bratislava, 2009. 72 s.
  kniha

  kniha

 4. MACHOVÁ, Lucia. Reklama ako nástroj odbytovej politiky : diplomová práca. Škol. Alena Tršťanská. Bratislava, 2009. 77 s.
  kniha

  kniha