Výsledky vyhľadávania

 1. BARBU, Teodora Cristina - BOITAN, Iustina. Confidence in European Retail Banking: Assessing Relationship with Economic Fundamentals. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 2, s. 181-198.
  článok

  článok

 2. KUPKA, Denis. Retail banking : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Tkáčová. Bratislava, 2015. 43 s.
  kniha

  kniha

 3. MURTÍNIOVÁ, Dominika. Retail banking : bakalárska práca. Školiteľ: Richard Ďurech. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha

 4. KRAJČ, František. Retail banking, význam, postavenie a aktuálne trendy v bankovom sektore SR : diplomová práca. Školiteľ: Jaroslav Belás. Bratislava, 2011. 65 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠTOFIRA, Štefan. Retail banking ako špecifická oblasť bankových služieb : diplomová práca. Škol. Jaroslav Belás. Bratislava, 2009. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. CHOVANCOVÁ, Božena. Retail banking : teoretické, metodologické a riadiace aspekty. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Jún 2008, roč. 16, č. 6, s. 28. Recenzia na: Retail banking : teoretické, metodologické a riadiace aspekty / Jaroslav Belás. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 978-80-8078-190-3.
  článok

  článok

 7. BELÁS, Jaroslav. Retail banking : teoretické, metodologické a riadiace aspekty. Bratislava : Iura Edition, 2008. 207 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-190-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. BELÁS, Jaroslav. The Future of retail banking in EU. In Future of the European monetary integration : 11th International conference on finance and banking, Karviná 17 - 18 October 2007. - Karviná : Silesian University Press, 2007. ISBN 978-80-7248-444-7, s. 83-91.
  článok

  článok

 9. KORAUŠ, Antonín. Retail banking v západnej a východnej Európe. In Eurozpravodaj : Informační a ekonomický časopis. - [Plzeň] : [EuroNova & Partner's spol. s.r.o.], 2005. ISSN [1213-6913], 2005, roč. 4, č. 3, s. 14-15.
  článok

  článok

 10. KORAUŠ, Antonín. Retail banking. In Eurozpravodaj : Informační a ekonomický časopis. - [Plzeň] : [EuroNova & Partner's spol. s.r.o.], 2004. ISSN [1213-6913], 2004, roč. 3, č. 1, s. 8-10.
  článok

  článok