Výsledky vyhľadávania

  1. RYBÁROVÁ, Daniela. Riziko tvorby cien. In Ceny ako nástroj strategického rozhodovania v súčasných trhových podmienkach : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3319-5, s. 144-153. VEGA 1/0410/10.
    článok

    článok