Výsledky vyhľadávania

  1. KÖNIG, Petr. Rozpočet a politiky Evropské unie : příležitost pro změnu. 2. aktualiz. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 630 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-011-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. KÖNIG, Petr - LACINA, Lubor. Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha : C.H. BECK, 2004. 374 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-846-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]