Výsledky vyhľadávania

  1. ČERNOTA, Mikuláš. Súčasné problémy riešenia environmentálnej migrácie na medzinárodnej úrovni. In Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 64-68.
    článok

    článok