Výsledky vyhľadávania

 1. 2021 ,no. 2. Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D. Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048.
  časopis

  časopis

 2. 2021 ,no. 1 (Special Issue). Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D. Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048.
  časopis

  časopis

 3. Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Scopus. Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 3x ročne. Dostupné na : <https://editorial.upce.cz/scipap?_ga=2.160463547.701688917.1624260718-512537735.1599208285> ISSN 1804-8048.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. 2020 ,no. 4. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X
  časopis

  časopis

 5. 2020 ,no. 3. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X
  časopis

  časopis

 6. 2020 ,no. 2. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X
  časopis

  časopis

 7. 2020 ,no. 1. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X
  časopis

  časopis

 8. 2019 ,no. 3. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2019. ISSN 1211-555X
  časopis

  časopis

 9. 2019 ,no. 2. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2019. ISSN 1211-555X
  časopis

  časopis

 10. 2019 ,no. 1. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D. Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2019. ISSN 1211-555X
  časopis

  časopis