Výsledky vyhľadávania

 1. PILCH, Ctibor. Seriál : O riadení úverového rizika. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2011. ISSN 1336-5711, 2011, č. Február, s. [1-5]. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 2. PILCH, Ctibor. Seriál : O riadení úverového rizika. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Január. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010Jan4HotRUR%203.doc>
  článok

  článok


 3. PILCH, Ctibor. Seriál : O riadení úverového rizika. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Marec. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Marec_5_RUR_4.doc>
  článok

  článok


 4. PILCH, Ctibor. Seriál : O riadení úverového rizika. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Apríl. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_April_Serial%20_RUR_5.doc>
  článok

  článok


 5. PILCH, Ctibor. Seriál : O riadení úverového rizika. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Máj. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Maj_serial_RUR_6.doc>
  článok

  článok


 6. PILCH, Ctibor. Seriál : O riadení úverového rizika. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Jún. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/Jun_Serial_RUR_7.doc>
  článok

  článok


 7. PILCH, Ctibor. Seriál : O riadení úverového rizika. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Júl - August. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/Jul_August_2010_RUR.8.doc>
  článok

  článok


 8. PILCH, Ctibor. Seriál : O riadení úverového rizika. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. September. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/September2010_RUR%209.doc>
  článok

  článok


 9. PILCH, Ctibor. Seriál : O riadení úverového rizika. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Október. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010Okt3RUR10.doc>
  článok

  článok


 10. PILCH, Ctibor. Seriál : O riadení úverového rizika. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. November, s. [1-3]. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok