Výsledky vyhľadávania

  1. TRNOVSKÝ, Karol. Simulácia budúceho vývoja HDP SR z pohľadu reálnej konvergencie. In Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2874-0, s. 30-32.
    článok

    článok