Výsledky vyhľadávania

  1. LUKÁČ, Miroslav. Simulačná metóda Monte Carlo. In PhD. Meetings and Seminars II : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie : Košice 26. 3. 2010. - Košice, 2010. ISBN 978-80-225-3081-1, s. 5-13. Dostupné na : <http://vyskum.euke.sk/pms/2010/pdf/lukac.pdf>
    článok

    článok

  2. BOHDALOVÁ, Mária. Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo. In Forum statisticum Slovacum. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. ISSN 1336-7420, 2007, roč. 3, č. 5, s. 13-28. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0065342/fss0507.pdf>
    článok

    článok