Výsledky vyhľadávania

  1. PRELOVSKÝ, Ivan. Situácia na európskom trhu práce a vybrané kľúčové ukazovatele. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 5, s. 139-144. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0142343/fss0511.pdf>
    článok

    článok