Výsledky vyhľadávania

  1. MASÁR, Ivan. Situácia s odpadmi v poľnohospodárstve a potravinárstve v štátoch EÚ-27. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2012. ISSN 1338-6336, 2012, roč. 12, č. 1, s. 77-89.
    článok

    článok