Výsledky vyhľadávania

  1. VOKOUNOVÁ, Dana. Slovenské podniky v kontexte EÚ - výsledky prieskumu II. Zmeny po vstupe SR do EÚ. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 133-142. VEGA 1/0251/08.
    článok

    článok