Výsledky vyhľadávania

 1. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 313 s. [20,97 AH]. ISBN 978-80-225-4396-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [313 s., 20,96 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4381-1.
  Sociálne zabezpečenie

  elektronická kniha

 3. STRÝČKOVÁ, Jolana. Sociálne zabezpečenie, daňové a administratívne povinnosti počas vyslania zamestnanca na výkon prác. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 8, s. 63-73.
  článok

  článok

 4. PONGRÁCZ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie : aplikačné praktikum. Recenzenti: Eva Rievajová, Marianna Csetnekyová. 3. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 167 s. [7,47 AH]. ISBN 978-80-225-4227-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 5. MACKOVÁ, Zuzana. Atypické formy zamestnania versus sociálne zabezpečenie. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 249-263 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. PECHOVÁ, Michaela. [Sociálne zabezpečenie]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, September 2013, roč. 6, č. 3, s. 47-148. Recenzia na: Sociálne zabezpečenie / Eva Rievajová a kolektív ; recenzenti Stanislav Konečný, Zuzana Kliská. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3631-8.
  článok

  článok

 7. RIEVAJOVÁ, Eva. Sociálne zabezpečenie v sociálnom systéme spoločnosti. In Sociálne zabezpečenie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3631-8, s. 3-57, [3,97 AH].
  článok

  článok

 8. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti Stanislav Konečný, Zuzana Kliská. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 339 s. ISBN 978-80-225-3631-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 9. PONGRÁCZOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie : (aplikačné praktikum). Recenzenti: Eva Rievajová, Edita Vojteková. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 168 s. [7,30 AH]. ISBN 978-80-225-3598-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 10. MÄSIAR, Ondrej. Sociálne zabezpečenie cudzincov na Slovensku. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2012 : recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : 31.5.2012 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3428-4, [S. 1-7].
  článok

  článok