Výsledky vyhľadávania

  1. HUDÁČKOVÁ, Lucia. Spotreba v cestovnom ruchu na Slovensku v období globálnej hospodárskej krízy. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISSN 0139-8660, 2011, roč. 44, č. 4, s. 203-211.
    článok

    článok