Výsledky vyhľadávania

 1. 2018 ,č. 2. Středoevropské politické studie : recenzovaný online časopis [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2018. ISSN 1212-7817.
  časopis

  časopis

 2. 2018 ,č. 1. Středoevropské politické studie : recenzovaný online časopis [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2018. ISSN 1212-7817.
  časopis

  časopis

 3. Středoevropské politické studie : recenzovaný online časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Brno : Masarykova univerzita v Brně. 3x ročne s jedným dvojčíslom. Dostupné na : <https://journals.muni.cz/cepsr> ISSN 1212-7817.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. 2017 ,č. 3-4. Středoevropské politické studie : recenzovaný online časopis [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2017. ISSN 1212-7817.
  časopis

  časopis

 5. 2017 ,č. 2. Středoevropské politické studie : recenzovaný online časopis [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2017. ISSN 1212-7817.
  časopis

  časopis

 6. 2017 ,č. 1. Středoevropské politické studie : recenzovaný online časopis [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2017. ISSN 1212-7817.
  časopis

  časopis

 7. 2016 ,č. 4. Středoevropské politické studie : recenzovaný online časopis [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2016. ISSN 1212-7817.
  časopis

  časopis

 8. 2016 ,č. 2-3. Středoevropské politické studie : recenzovaný online časopis [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2016. ISSN 1212-7817.
  časopis

  časopis

 9. 2016 ,č. 1. Středoevropské politické studie : recenzovaný online časopis [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2016. ISSN 1212-7817.
  časopis

  časopis

 10. 2015 ,č. 3-4. Středoevropské politické studie : recenzovaný online časopis [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015. ISSN 1212-7817.
  časopis

  časopis