Výsledky vyhľadávania

  1. ŠEBO, Juraj. Teoretické súvislosti hodnotenia nástrojov environmentálnej politiky. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2009. ISSN 1335-7182, 2009, roč. 10, č. 2, s. 53-63.
    článok

    článok