Výsledky vyhľadávania

  1. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Teoretické zdôvodnenie štátnej intervencie v oblasti vzdelávania. In Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2000. ISBN 80-225-1261-3, s. 45-51.
    článok

    článok