Výsledky vyhľadávania

  1. TÓTH, Endre. Top manažer a systémy řízení firem. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 0026-8720, květen 2011, roč. 46, č. 5, s. 27-29. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-51914920-top-manazer-a-systemy-rizeni-firem>
    článok

    článok