Výsledky vyhľadávania

 1. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie : medzinárodná vedecká konferencia NHF EU. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002, Október 2002, roč. 7, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok

 2. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002. ISSN 0323-262X, 2002, roč. 31, č. 4, s. 523-525.
  článok

  článok

 3. Medzinárodná vedecká konferencia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : Bratislava, 30. september 1999. Ed. Kajetana Hontyová, Rudolf Sivák, Ladislav Pupala. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2000. 424 s. ISBN 80-225-1261-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MARTINCOVÁ, Marta. Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie. In Ekonomický časopis = Journal of economics : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1999. ISSN 0013-3035, 1999, roč. 47, č. 4, s. 663-664.
  článok

  článok

 5. MUCHOVÁ, Eva. Transformácia slovenskej ekonomiky a otázky jej zapojenia do Európskej únie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1999. ISSN 0323-262X, 1999, roč. 28, č. 4, s. 396-399.
  článok

  článok