Výsledky vyhľadávania

 1. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. Editor: Marek Andrejkovič ; recenzenti príspevkov: Michal Tkáč, Zuzana Hajduová ... [et al.]. 1. vyd. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. CD-ROM [69 s., 3,45 AH]. ISBN 978-80-225-4102-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015)

  elektronická kniha

 2. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality V. (2014) : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 1. - 3. 7. 2012 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Editor: Marek Andrejkovič ; recenzenti príspevkov: Michal Tkáč, Aurel Sloboda. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [107 s., 5,35 AH]. ISBN 978-80-225-3876-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality IV. (2013) : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 19.6.2013 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Edičný výbor: Marek Andrejkovič ; recenzenti: Michal Tkáč, Aurel Sloboda. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [91 s., 4,27 AH]. ISBN 978-80-225-3613-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality III. (2012) : zborník príspevkov z III. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia univerzitného vzdelávania na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 6. 7. 2012 Malá Ida, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Edičný výbor: Marek Andrejkovič. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [91 s., 4,96 AH]. ISBN 978-80-225-3441-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida [elektronický zdroj]. Edičný výbor: Marek Andrejkovič. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. CD-ROM [4,61 AH]. ISBN 978-80-225-3236-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13. júl 2010 Malá Ida [elektronický zdroj]. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3016-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha