Výsledky vyhľadávania

  1. VALACH, Matej. Ukazovatele a faktory podmieňujúce reálnu konvergenciu Slovenska k EÚ. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 60-68.
    článok

    článok