Výsledky vyhľadávania

  1. MONČEKOVÁ, Miroslava. Ukazovatele finančnej analýzy, ich obsah a interpretácia (aplikácia na konkrétny podnik) : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2011. 59 s.
    kniha

    kniha