Výsledky vyhľadávania

  1. MATEÁŠOVÁ, Martina. Výkaz zmien vlastného imania. In Teória a prax účtovníctva a audítorstva : zborník z vedeckej konferencie; Bratislava, 20. jún 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3287-7, s. 55-56. VEGA 1/0492/10.
    článok

    článok