Výsledky vyhľadávania

 1. PÚČEK, Ľubomír. Verejné obstarávanie v podmienkach školy : podmienky účasti. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 2, s. 13-17.
  článok

  článok

 2. PÚČEK, Ľubomír. Verejné obstarávanie v podmienkach školy : úvod do problematiky. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 1, s. 19-24.
  článok

  článok

 3. PÚČEK, Ľubomír. Verejné obstarávanie v podmienkach školy : postupy a revízie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 3, s. 14-19.
  článok

  článok