Výsledky vyhľadávania

 1. LECHANOVÁ, Veronika. Vnútropodnikový manažment výroby - predpoklady rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha

 2. BENCZY, Martin. Vnútropodnikový manažment výroby - predpoklady rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2016. 77 s.
  kniha

  kniha

 3. ROČKÁROVÁ, Miroslava. Vnútropodnikový manažment výroby - predpoklady rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2015. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. SLÚKA, Michal. Vnútropodnikový manažment výroby - predpoklady rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2014. 69 s.
  kniha

  kniha

 5. DUPAĽ, Andrej - LOVÍŠKOVÁ, Jana - RAKOVSKÁ, Júlia. Vnútropodnikový manažment výroby : zbierka príkladov. Recenzenti Juraj Stern, Pavol Záhorák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 136 s. [6,90 AH]. ISBN 978-80-225-3849-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 6. GRIGLÁKOVÁ, Martina. Vnútropodnikový manažment výroby - predpoklady rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2013. 83 s.
  kniha

  kniha

 7. KULA, Jakub. Vnútropodnikový manažment výroby - predpoklady rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2013. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. KANOVSZKÝ, Michal. Vnútropodnikový manažment výroby - predpoklady rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2012. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. DUPAĽ, Andrej - RAKOVSKÁ, Júlia - LOVÍŠKOVÁ, Jana. Vnútropodnikový manažment výroby vo svetle (intenciách) rozvoja podniku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1336-3301, 2012, roč. 9, č. 1, s. 7-19.
  článok

  článok

 10. DUPAĽ, Andrej - RAKOVSKÁ, Júlia. Vnútropodnikový manažment výroby. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 199 s. [9,670 AH]. ISBN 978-80-225-2880-1. [Počet ex. : 9, z toho voľných 1, prezenčne 3]