Výsledky vyhľadávania

 1. NAGYOVÁ, Miriama. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 42 s.
  kniha

  kniha

 2. KORDOŠOVÁ, Lenka. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 37 s.
  kniha

  kniha

 3. NAGYOVÁ, Alexandra. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 42 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠEVČÍKOVÁ, Paula. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 36 s.
  kniha

  kniha

 5. NEMČEKOVÁ, Lucia. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2012. 40 s.
  kniha

  kniha

 6. HUDECOVÁ, Marianna. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Roby. Bratislava, 2011. 54 s.
  kniha

  kniha

 7. TRTÍLKOVÁ, Dorota. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Vogl. Bratislava, 2010. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. BADÁŇ, Igor. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Vogl. Bratislava, 2010. 35 s.
  kniha

  kniha

 9. HOVANEC, Roman. Vplyv externého prostredia na manažment podniku : bakalárska práca. Škol. Zuzana Roby. Bratislava, 2009. 46 s.
  kniha

  kniha