Výsledky vyhľadávania

  1. PÁLEŠOVÁ, Pavlína. Využitie informácií z manažerského účtovníctva pre potreby zostavenia účtovnej závierky : diplomová práca. Škol. Miloš Tumpach. Bratislava, 2010. 61 s.
    kniha

    kniha