Výsledky vyhľadávania

 1. VIDUMSKÁ, Lenka. Využitie internetových sociálnych sietí na získavanie a výber zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2017. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. VIDUMSKÁ, Lenka. Využitie internetových sociálnych sietí na získavanie a výber zamestnancov. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 31 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. OLEXOVÁ, Cecília. Využitie internetových sociálnych sietí na získavanie a výber zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-1508, 2010, č. 15, s. 123-129.
  článok

  článok